काठमाडौँ विश्वविद्यालयको हात्तीवन ललितपुर परिसरमा खाद्यान्न तथा सागसब्जी आपूर्ति गर्ने कार्यको लागि शिलबन्दी कोटेसन आह्वान

काठमाडौँ विश्वविद्यालयको हात्तीवन ललितपुर परिसरमा खाद्यान्न तथा सागसब्जी आपूर्ति गर्ने कार्यको लागि शिलबन्दी कोटेसन आह्वान